Bouldrovka

Na trénovanie v zimných mesiacoch využívame malú bouldrovku, ktorú sme si v roku 2006 svojpomocne postavili zo sponzorských darov. Stienka je síce rozmerovo malá, ale dá sa na nej dobre zatrénovať v zime alebo v daždivých dňoch. Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach nám bezplatne poskytlo miestnosť pri starej telocvični, kde bola pôvodne náraďovňa. Náš klub zabezpečuje na tejto stienke lezecký krúžok pre mládež gymnázia a ostatných škôl. Vstup na bouldrovku je bezplatný, za prítomnosti zodpovednej osoby z klubu.

Otváracie hodiny, okrem času vyhradeného pre krúžok, nie sú. Vstup na stienku je po dohode s niekým z klubu.

Ak si chcete zaliezť tak sa dohodnite s niekým na fóre na tomto webe alebo zavolajte na číslo 0907937894.