POĎAKOVANIE MESTU MICHALOVCE

V roku 2017 nášmu klubu mesto Michalovce poskytlo dotáciu na podporu činnosti klubu a nákup nového materiálu. Za túto podporu mestu Michalovce ďakujeme.