október 2011

Krúžok začína

Po letnej prestávke sa opäť rozbieha horolezecký krúžok. Takže zatial každý pondelok o 16:00 na umelej stene v starej telocvični GPH (vchod zo zadu).

Tešíme sa na Vás.