november 2016

Bouldrove preteky na T2 Košice

Dňa 22.10.2016 sa konaly preteky v Košiciach na T2. Náš klub reprezentovali 3 pretekary: Marek Kučmaš, Nikolas Novobilský a Jana Novotná.