november 2013

BALKÁN TRIP 7.8.2013 - 18.8.2013

 

Po zverejnení zahraničných ciest organizovaných KVTS som sa bez váhania prihlásili na Balkán. Lákavá ponuka vystúpiť na najvyššie vrcholy krajín ako Čierna Hora, Albánska, Macedónska či Kosova, alebo potúlať sa po nie až tak navštevovaných a niekedy aj neznačených chodníkov v Pohoriach Prokletie, Durmitor či navštíviť mesta ako Tirana a Skopije.